Jan Svenungsson
Uppsala Project

Project for Paletten: 7. Befrielse - Till Martin Luther Kings minne


Olof Hellström, 1978, brons, Martin Luther Kings plan, Övre Slottsgatan.

"Platsen där skulpturen är placerad, fick sitt namn i samband med världskyrkomötet i Uppsala 1968, samma år som Martin Luther King mördades. Planen, eller parken, är formad som en katedral, kantad av höga lindar. I grusgångarnas korsmitt står Befrielse som ett krucifix, uppbyggd av "gallerstänger", som bänds isär av två händer. Med vassa kanter skär gallret in. Kampen ser ut att vara omöjlig då den sätter mjukt mot hårt. Stängerna skjuter rätt upp ur marken och bildar en öppning som man endast med möda kan pressa sig igenom och som på detta sätt gestaltar raka motsatsen till äreportens triumf. Här gäller den hårda och mödosamma kampen för ett jämlikt och rättvist samhälle. Här finns kraften att övervinna skenbart omöjliga hinder." (Lisen Hessner)

project backstory | Bo Madestrand text | original image | Sebastian Johans text 2011
back back to indexpage forward