Jan Svenungsson
Uppsala Project

Project for Paletten: "2. Sopande flicka"


Bruno Liljefors, 1929-31, brons, Akademiska Sjukhuset.

"Bruno Liljefors frångår här sitt vanliga medium, måleriet. Inte heller motivvalet är det förväntade, djur och natur. Den nakna människokroppen i form av skulptur är i Sverige under 1900-talets tidigare decennier ett omhuldat arv från sydligare belägna barockträdgårdar." (Lisen Hessner)

project backstory | Bo Madestrand text | original image | Sebastian Johans text 2011
back back to indexpage forward