Jan Svenungsson
Jan Svenungsson - AstraZeneca, Södertälje

(illustration in "Historien om ett konstverk: KOD 352")


caption to this illustration:
Erik Jansson, Petter Eklund och Gunnar Jansson riktar en stång, 12/8 2003.

book project page | artist's books and catalogues