Jan Svenungsson
Jan Svenungsson - AstraZeneca, Södertälje

(illustration in "Historien om ett konstverk: KOD 352")


caption to these illustrations:
Överst: skulpturmodellen i ateljén, Berlin, augusti 2002.
Därunder: digitalt montage använt i projektbeskrivningen, september 2002.

book project page | artist's books and catalogues