Jan Svenungsson
Uppsala Project

Project for Paletten: "1. Sten Sture Monumentet"


Carl Milles, 1901, invigd 1925, brons, Kronåsen.

"Idén att uppföra ett minnesmärke över Sten-Sture på väg till slaget vid Brunkeberg uppkom i Upsala studentkår redan 1871. Två tävlingar om utförandet av konstverket utlystes. Carl Milles, som deltog i båda, kom som bäst på fjärde plats i den andra tävlingsomgången. Att det till sist ändå blev Milles förslag som uppfördes, har sin grund i en förändrad konstsyn och dåtidens konstnärliga och politiska diskussioner. Konstverket stämde väl överens med den svängning mot mytisk naturromantik som ägde rum vid sekelskiftet. Den nordiska naturens storslagenhet och gåtfullhet skulle betonas. Milles monument kan också ses som en gestaltning av den nya frambrytande demokratin med idén om alla människors lika värde.
Placeringen av skulpturen blev föremål för många och långa meningsutbyten. När man slutligen enades om att konstverkets siluett borde avteckna sig mot Kronåsens nordiska tallar, var detta helt i enlighet med tidens naturromantiska uppfattning." (Lisen Hessner)

project backstory | Bo Madestrand text | original image | Sebastian Johans text 2011
back back to indexpage forward