Jan Svenungsson

Comment to: "På stadiga ben i 80–talets kvicksand"Detta var ett mycket artigt sätt att formulera sig på.
Ekboms översättningen är inte bra.
Boken är dock mycket svår att översätta, det finns fler som har misslyckats.
En översättning till engelska som är mycket bra är den anonyma (!) som gavs ut av Exact Change 1992, isbn 1-878972-06-5, adress Exact Change P.O.Box 544, Cambridge, MA 02139, USA.
Senaste (troligen) franska utgåva är Flammarions från 1983, isbn 2-08-064520-X

Hebdomeros själv har inte förlorat något av sin skärpa sedan 1987

JS 970115